از این همه انزوا مردد شده ام


دیوانه رنگ زرد گنبد شده ام


امروز دلم حال کبوتر دارد


انگار که بیقرار مشهد شده ام...

 


/ 1 نظر / 16 بازدید